Diagnoza i terapia psychologiczna Legnica

Psycholog Legnica - wiele form terapii

Konsultacje, poradnictwo psychologiczne:

to forma pomocy kierowana do osób przeżywających kryzysy życiowe, trudności przystosowawcze lub borykających się z innymi problemami wynikającymi z aktualnej sytuacji życiowej. Poradnictwo to także udzielenie wsparcia, praca nad motywacją np. do psychoterapii, leczenia w ośrodku specjalistycznym, mediacji.

Diagnoza psychologiczna:

składa się z wywiadu, bezpośredniej obserwacji, użyciu różnego rodzaju specjalistycznych, wystandaryzowanych testów psychologicznych. Diagnoza polega na opisie funkcjonowania osoby zgłaszającej się na badanie, a także ustaleniu wskazówek do dalszego postępowania, w tym ewentualnie również psychoterapii lub pracy psychoedukacyjnej.

Specjalność:

 • diagnoza psychologiczna
 • intelektu, osobowości
 • diagnoza neuropsychologiczna 

Psychoterapia poznawczo-behawioralna

(CBT) jest metodą leczenia zaburzeń psychicznych, trudności emocjonalnych oraz problematycznych zachowań. Charakteryzuje się ustrukturyzowanym i zorientowanym na określone cele i problemy sposobem współpracy terapeuty i klienta.

Warsztaty, szkolenia, treningi

związane z rozwojem osobistym, zwiększeniem zakresu kompetencji, doskonaleniem umiejętności, poprawie interakcji ze środowiskiem.

Polecamy:

 • Trening umiejętności interpersonalnych;
 • Asertywność;
 • Radzenie sobie ze stresem;
 • Zarządzanie czasem i organizacja pracy;
 • Efektywna komunikacja;
 • Trening relaksacyjny;

W zakresie psychoterapii pomoc obejmuje przede wszystkim pracę w:

 • stanach obniżonego nastroju, rezygnacji, depresji
 • sytuacji poczucia lęku lub napadów paniki, fobii społecznej
 • trudności kontaktów indywidualnych i grupowych
 • dolegliwościach psychosomatycznych
 • przypadku doznania traumy, PTSD
 • zaburzeniach osobowości
 • kłopotach w związku i/lub w relacjach
 • trudnościach w relacjach interpersonalnych (nieśmiałość, niska samoocena)
 • problemach w sferze zawodowej
 • definiowaniu lub odnajdywaniu sensu życia
 • zaburzeniach odżywiania

mgr Patrycja Konopka
Psycholog, psychoterapeuta poznawczo- behawioralny

Masz pytania lub chcesz umówić wizytę?

+48 534 543 220

Inne usługi

ul. Złotoryjska 41/1
Legnica 59-220

Polityka prywatności

Zadzwoń jeśli masz pytania lub
chcesz umówić wizytę

+48 534 543 220
+48 664 993 292

centrumterapii.legnica@gmail.com