Aneta Kopacz

Aneta Kopacz

Aneta Kopacz
Psycholog, interwent kryzysowy


Nazywam się Aneta Kopacz, jestem psychologiem i interwentem kryzysowym. Studia magisterskie z psychologii ukończyłam na Uniwersytecie Wrocławskim. W ramach dalszego kształcenia psychologicznego ukończyłam także roczne "Studium Interwencji Kryzysowej", organizowane przez Dolnośląskie Centrum Psychoterapii, a także studia podyplomowe "Praktyczna Diagnoza Psychologiczna" na Uniwersytecie SWPS we Wrocławiu. Te ostatnie ukształtowały we mnie wysoką wrażliwość diagnostyczną w kontakcie z klientem, zarówno w obszarze zaburzeń psychicznych, jak i neurorozwojowych, takich jak ADHD oraz spektrum autyzmu.

Aktualnie jestem w trakcie 4-letniego szkolenia psychoterapeutycznego w nurcie integracyjnym w Profesjonalnej Szkole Psychoterapii im. Profesora Jerzego Mellibrudy. Szkolenie prowadzone jest Instytut Psychologii Zdrowia w Warszawie i posiada akredytację Polskiego Towarzystwa Psychologicznego, Polskiego Towarzystwa Psychiatrycznego oraz Polskiego Stowarzyszenia Psychoterapii Integracyjnej.

Na co dzień pracuję przede wszystkim w obszarze interwencji kryzysowej i poradnictwa psychologicznego. W Ośrodku Interwencji Kryzysowej we Wrocławiu pomagam osobom, które doświadczyły silnego kryzysu psychicznego w skutek nagłych zdarzeń życiowych, takich jak śmierć bliskiej osoby, wypadek, choroba, rozpad związku, utrata pracy itp. Zajmuję się także wsparciem psychologicznym w sytuacjach silnego lęku, smutku, myśli samobójczych, niskiego poczucia własnej wartości, czy problemów w relacjach.

Obecnie, dzięki wolontariatowi na Oddziale Psychiatrycznym Ogólnym w Wojewódzkim Szpitalu Specjalistycznym w Legnicy, rozwijam się także w obszarze udzielania grupowego wsparcia psychologicznego, prowadząc zajęcia dla osób z zaburzeniami nastroju (depresja, zaburzenia afektywne dwubiegunowe) i psychotycznymi.

Stale podnoszę swoje kwalifikacje uczestnicząc w licznych kursach i szkoleniach. Swoją pracę poddaję superwizji i dbam o przestrzeganie Kodeksu Etyczno-Zawodowego Psychologa. Podczas spotkań w gabinecie moim priorytetem jest zapewnienie Państwu poczucia bezpieczeństwa, a także atmosfery empatii i autentyczności.

Masz pytania lub chcesz umówić wizytę?

ul. Złotoryjska 41/1
Legnica 59-220

Polityka prywatności

Zadzwoń jeśli masz pytania lub
chcesz umówić wizytę

+48 534 543 220
+48 664 993 292

centrumterapii.legnica@gmail.com