Grażyna Michallik-Piaseczna

mgr Grażyna Michallik-Piaseczna
Arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, doradca socjalny, doradca psychologiczno-pedagogiczny, specjalista żywienia w profilaktyce zdrowotnej.

Nazywam się Grażyna Michallik – Piaseczna jestem arteterapeutą, terapeutą zajęciowym z 25- letnim stażem, doradcą socjalnym, doradcą psychologiczno-pedagogicznym, specjalistą żywienia w profilaktyce zdrowotnej. Ukończyłam liczne kursy i szkolenia z zakresu specjalistycznych usług opiekuńczych : piekuna osoby z zaburzeniami psychicznymi. Szkolenia arteterapeutyczne z zakresu technik: powertex, grawerowanie na szkle, tkactwo, wiklina, witraż itp. Kursy arteterapii tj. biblioterapii I i II stopnia, choreoterapii, muzykoterapii, teatroterapii.

Ukończyłam Medyczne Studium Zawodowe w Bolesławcu na kierunku terapia zajęciowa;  Dolnośląską Szkołę Wyższą we Wrocławiu  na Wydziale Pedagogiki w  kierunku praca socjalna ze specjalnością  doradca socjalny oraz  poradnictwo psychologiczno-pedagogiczne, tytuł specjalisty żywienia w profilaktyce zdrowotnej zdobyłam na studiach podyplomowych Uniwersytetu  Przyrodniczego we Wrocławiu na wydziale Biotechnologii i Nauk o Żywności. Jestem Słuchaczką studiów podyplomowych na kierunku Arteterapia Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu.

Doświadczenie zawodowe zdobyłam w placówkach służby zdrowia oraz innych instytucjach pomocowych:

  • W SPZOZ w Zgorzelcu w Ośrodku Rehabilitacji dla Dorosłych i Dzieci z Porażeniem Mózgowym na stanowisku terapeuta zajęciowy
  • RCZ- EMC Instytut Medyczny SA Lubin w Zakładzie Pielęgnacyjno - Opiekuńczym, na stanowisku  terapeuta zajęciowy;
  • W Świetlicy dla Dzieci Rodzin Zagrożonych Patologią „Gawrosz” w Zgorzelcu na stanowisku wychowawca
  • W Warsztatach Terapii Zajęciowej „Akademia Życia” na stanowisku terapeuta zajęciowy;
  • W Sądzie Rejonowym w Lubinie jako Kurator Społeczny;
  • W TEB Edukacja sp. z o. o. Szkoła Policealna w Lubinie na stanowisku  nauczyciel;
  • W Ośrodku Wsparcia Osób Dotkniętych Przestępstwem LEPSZE JUTRO w Lubinie jako osoba pierwszego kontaktu.


Masz pytania lub chcesz umówić wizytę?

ul. Złotoryjska 41/1
Legnica 59-220

Polityka prywatności

Zadzwoń jeśli masz pytania lub
chcesz umówić wizytę

+48 534 543 220
+48 664 993 292

centrumterapii.legnica@gmail.com