ARTETERAPIA

Czym jest arteterapia?

Arteterapia to forma pomocy psychologicznej i społecznej oraz wsparcia rozwojowego opierającego się na działaniach twórczych. Zdaniem ekspertów proces twórczy ułatwia wyzdrowienie poprzez komunikowanie swoich przeżyć w sposób niewerbalny. Wybrane techniki sztuki wykorzystuje się w pracy z osobami,  które mają różnego rodzaju trudności, jak i z osobami chcącymi doskonalić jakość własnego życia. Wszyscy ludzie są zdolni do ekspresji twórczej i dzięki niej do wyrażania swoich myśli i uczuć.

Arteterapia - dla kogo?

Zajęcia przeznaczone są dla dzieci w wieku przedszkolnym i szkolnym oraz młodzieży:

 • Z problemami emocjonalnymi;
 • Mającymi trudności w szkole;
 • Przejawiającymi agresję;
 • Z obniżoną sprawnością manualną;
 • Wsparcie w chorobie onkologicznej oraz innych.

Celem zajęć arteterapeutycznych u dzieci i młodzieży jest:

 • Rozwijanie ekspresji i spontaniczności poprzez działania twórcze;
 • Zwiększenie wiedzy i samoakceptacji;
 • Nabywanie umiejętności wyrażania własnych uczuć i emocji;
 • Możliwość uwalniania i odreagowania negatywnych emocji;
 • Umacnianie wiary we własne siły i kształtowanie charakteru;

Zajęcia prowadzone są dla dorosłych:

 • Z ogólnymi problemami w wyrażaniu emocji;
 • Z depresją, lękami, nerwicami;
 • Z zaburzeniami społecznymi – fobia społeczną, agresją;
 • Z doświadczeniami przemocy psychicznej,  fizycznej oraz innej;
 • Z chorobą onkologiczną;
 • Samorozwój.

Celem zajęć arteterapeutycznych u osób dorosłych jest:

 • Wzrost świadomości własnego ciała;
 • Stymulacja zmysłów;
 • Ujawnianie stłumionych emocji, ekspresję uczuć;
 • Uwolnienie od złych emocji i napięć;
 • Relaksację;
 • Pobudzanie funkcji mózgu, koncentracji, pamięci wzrokowej, słuchowej;

Jak są prowadzone?

Zajęcia prowadzone są w formie grupowej dla wszystkich grup wiekowych. Odbywają się w małych grupach - maksymalnie ośmioosobowych. Czas trwania to 60 - 90 min.

Zajęcia indywidualne dla dzieci i dorosłych trwają od 60 min.

Zajęcia arteterapeutyczne w Legnicy

Realizowane są poprzez sztuki wizualne, sztuki plastyczne – stwarza warunki do uwolnienia się od poczucia ograniczenia, dostarcza przestrzeni, swobody wyboru materiału , ekspresji swoich stanów emocjonalnych i wyrażania siebie.

Biblioterapię -  ma na celu rozbudzenie wyobraźni, łatwiejsze rozwiązanie własnych problemów, pozyskanie pewnych wzorców osobowościowych , przepracowanie własnych postaw poprzez identyfikację z bohaterami literackimi. Przez odpowiednio dobraną literaturę prowadzi do realizacji zamierzonych celów terapeutycznych, profilaktycznych, ogólnorozwojowych.

Muzykoterapię- receptywna która opiera się na słuchaniu muzyki, relaksacji, aktywizacji, wizualizacji, aktywna wiąże się ze słuchaniem muzyki, improwizacją, opiera się na aktywności uczestnika zajęć – śpiewanie, gra na instrumentach, ruch przy muzyce.

Choreoterapię – pozwala poprzez taniec, ćwiczenia muzyczno ruchowe rozładować napięcie psychofizyczne, usprawnić koordynacje ruchową, łatwiej nawiązać relacje z innymi, współpracować w grupie, rozwijać poczucie własnego ciała oraz inne techniki  dopasowane odpowiednio indywidualnie lub do grup terapeutycznych.

mgr Anna Burdzy
Arteterapeuta, pedagog specjalny, terapeuta zajęciowy

mgr Grażyna Michallik-Piaseczna
Arteterapeuta, terapeuta zajęciowy, doradca socjalny, doradca psychologiczno-pedagogiczny, specjalista żywienia w profilaktyce zdrowotnej.

Masz pytania lub chcesz umówić wizytę?

Inne usługi

ul. Złotoryjska 41/1
Legnica 59-220

Polityka prywatności

Zadzwoń jeśli masz pytania lub
chcesz umówić wizytę

+48 534 543 220
+48 664 993 292

centrumterapii.legnica@gmail.com